اصغریون | پرتال

اصغریون

اصغریون | پرتال

بخش ایزاین آرتیکل

آرشیو
پرشین برگه: بدانید مریم کرده بود بره کوچولو با پرشین است Tab

پرشین برگه: بدانید مریم کرده بود بره کوچولو با پرشین است Tab


آیا تا به حال یک ملودی در پرشین خود را ایفا کرده؟ خوب، اگر نه اجازه دهید این اولین بار! من شما را چگونه به بازی مری در دو رشته در پرشین خود را کرده بود بره کوچولو را نشان می دهد. ما تب الت موسیقی شبیه گیتار آسان استفاده خواهد کرد، بنابراین شما لازم […]