اصغریون | پرتال

اصغریون

اصغریون | پرتال

بخش ایزاین آرتیکل

آرشیو
شانی برنامه نویس، شانی Shingnapur، شانی برنامه نویس معابد، ویدئو، MP3، باجان، آهنگ ها، شانی Mahima به

شانی برنامه نویس، شانی Shingnapur، شانی برنامه نویس معابد، ویدئو، MP3، باجان، آهنگ ها، شانی Mahima به


من اولین بازدید به شانی Shingnapur در سپتامبر ۲۰۰۵، من و برادرم به شانی Shingnapur رفت و به دیدار شانی معبد توسعه تمدن. این برای اولین بار من از دیدن به روستای شانی Shingnapur بود. برادر من هر چیزی که در مورد شانی Shingnapur شناخته شده بود. بنابراین، ما تصمیم گرفتیم که ما را به […]

بخش صبا موزیک

آرشیو